ล่าสุดทางทีมงานได้ตัดสินใจย้าย Server ทั้งหมดของ VPSFOREX.in.th แยกตัวจากผู้ให้บริการ Hosting ทั่วไปที่บริการทั้ง Web Server,Game Server และอื่นๆ ออกมาเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นจากผลกระทบเวลาลูกค้าเกมส์ถูกโจมตีผ่าน DDos ทำให้ระบบเทรดมีปัญหาในบางช่วงและทำให้กราฟหยุดทำงาน ทางเราจึงได้ตัดสินใจย้าย Server ทั้งหมดให้เหลือเพียงกลุ่มลูกค้า FOREX เท่านั้นเพราะจะไม่ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นอีกและทำให้ลูกค้าของเราสามารถรัน EA ได้อย่างราบรื่นอีกครั้ง โดนสถานที่ใหม่ที่เราได้ย้ายมานั้นแน่นอนว่าตามมาตรฐาน IDC สิ่งที่ต้องมีให้คือ Internet ที่เสถียร ระบบสำรองไฟ และ ระบบปรับอากาศซึ่งทั้งหมดนี้ถ้าหากว่าส่วนไหนส่วนหนึ่งมีปัญหาก็มีระบบสำรองไว้ตลอดเวลา รวมไปถึงการรักษาความปลอดภัย

ในส่วนของการบริการ VPSFOREX ในต่างประเทศนั้นทางทีมงานได้เล็งเห็นว่าในเวลาที่ Server ในต่างประเทศเกิดปัญหาอันเกิดจากการให้บริการในต่างประเทศหรือปัญหาทางด้านอุปกรณ์ การประสานงานและแก้ไขปัญหานั้นเกิดความล่าช้ามากหรือในบางที่ไม่แก้ปัญหาให้เลย ทำให้ทีมงานตัดสินใจปิดบริการในต่างประเทศลงไปเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นมาอีกในอนาคต เพราะในส่วนของประเทศไทยเองหากว่าระบบมีปัญหาทางแอดมินก็สามารถเข้าไปดูได้ทันที

นี่เป็นภาพเครื่อง Server ของเราทั้งหมดครับ ทั้ง RDP และ VPS

ช่องทางติดต่อของเรา