บริการ RDP FOREX

บริการ RDP Forex เป็นการให้บริการแบ่งเช่า Server แยกเป็น User ขนาดเล็กๆภายในซึ่งสามารถใช้งานด้าน Forex และการใช้งานทั่วไปได้ระดับนึงเท่านั้น เหมาะสำหรับการใช้งานเปิดกราฟดูอินดิเคเตอร์สำหรับดูทิศทางตลาด หรือใช้ในการรันบอทเทรดอัตโนมัติสำหรับผู้ที่เริ่มต้นในตลาด Forex โดยรองรับการรัน MT4 1-2 MT4 ต่อ 1 User เท่านั้น หากต้องการรันมากกว่า 2 MT4 ทางเราขอแนะนำเป็น VPS ครับ

หากท่านสนใจใช้งาน RDP Forex สามารถดูแพ็กเกจ ราคา หรือสั่งซื้อในระบบสมาชิกได้ทันที

อัตราค่าบริการ

RDP TH Plan 1

90 บาท/เดือน

รัน MT4 ได้ 1 Acoount

เปิดกราฟรวมกันไม่เกิน 4 กราฟ

พื้นที่เก็บข้อมูล 2 GB

Remote Desktop

24/7 Support

สั่งซื้อ

RDP TH Plan 2

190 บาท/เดือน

รัน MT4 ได้ 2 Acoount

เปิดกราฟรวมกันไม่เกิน 8 กราฟ

พื้นที่เก็บข้อมูล 2 GB

Remote Desktop

24/7 Support

สั่งซื้อ

RDP TH Plan 3

290 บาท/เดือน

รัน MT4 ได้ 4 Acoount

เปิดกราฟรวมกันไม่เกิน 16 กราฟ

พื้นที่เก็บข้อมูล 2 GB

Remote Desktop

24/7 Support

สั่งซื้อ

สเปกเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่นำมาบริการ

Thailand RDP Node Server

CPU : Dual Intel® Xeon® E5-2470

RAM : ECC DDR3 64 GB

SSD : 500 GB

Data Center : CAT IDC

ช่องทางติดต่อของเรา